Anonimiseren

  • Altijd uitgevoerd door specialisten
  • Voldoet aan wet- en regelgeving
  • Voorspelbare doorlooptijd van de projecten

Moeten er regelmatig documenten worden geanonimiseerd of afgelakt? Heeft de organisatie een zeer omvangrijke anonimiseringsopdracht die op korte termijn moet worden afgerond of een opdracht die een te grote werkdruk op de organisatie legt? Karmac ontzorgt u volledig.

Laat de documenten door Karmac anonimiseren en profiteer van alle voordelen.

Wat is anonimiseren?

Anonimiseren, ook wel aflakken en afschermen genoemd, is het proces waarbij persoonlijke identificatiegegevens worden verwijderd of gewijzigd, zodat de gegevens niet meer aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Dit proces wordt gebruikt om privacy te beschermen. Anonimiseren is een belangrijk onderdeel van datamanagement en wordt veelvuldig gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de overheid. Bij anonimiseren is het belangrijk dat gegevens niet zichtbaar of traceerbaar zijn naar specifieke personen. Dit betekent niet alleen dat de tekst onleesbaar moet zijn, maar ook dat de onderliggende tekst volledig moet worden verwijderd.

Welke documenten kunt u laten anonimiseren door Karmac?

Karmac heeft jarenlange ervaring met documenten digitaliseren, zoals dossiers, rapportages, beeld- en geluidopnames, tekeningen en meer. Karmac helpt u graag met bijvoorbeeld deze documenten:

Medische dossiers en jeugdzorgdossiers anonimiseren

Personeelsdossiers anonimiseren

Financiële gegevens anonimiseren

Onderzoek en rapportages anonimiseren

Beeld- en geluidsopnames anonimiseren

Pdf anonimiseren

Persoonskaarten anonimiseren

Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek anonimiseren

Publicatie in werktrede van Woo (Wet open overheid) anonimiseren

Bouwdossiers anonimiseren

Fraudedossiers anonimiseren

Milieudossiers anonimiseren

Vergunningen anonimiseren

Bouwtekeningen anonimiseren

Gerechtelijke stukken anonimiseren

Vragen?

We helpen je graag.

Bel: 0320 286 959

Neem contact op

Neem contact op

Deze organisaties kiezen voor Karmac

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en is een Europese privacywet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens door organisaties en is ontworpen om de privacy van burgers binnen de Europese Unie te beschermen. Het bepaalt hoe persoonsgegevens mogen worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld.

Ook moeten organisaties de verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van deze gegevens en tevens klachten en verzoeken van burgers op adequate wijze behandelen. Bedrijven moeten aantonen dat ze aan de AVG-eisen voldoen en persoonsgegevens correct beschermen. Het niet naleven van de AVG kan leiden tot ernstige boetes.

Anonimiseren volgens AVG

De praktijk leert dat het tijdig aanleveren van documenten en het voldoen aan de eisen van de AVG vaak voor spanning zorgt. Anonimiseren is vaak complex en tijdrovend, vooral als het gaat om grote hoeveelheden gegevens of gegevens met veel persoonlijke informatie. Door het proces uit te besteden aan Karmac voldoet u aan de eisen van de AVG en zorgt u dat de persoonsgegevens van uw cliënten beschermd worden. Bijkomende taken, zoals OCR-tekstherkenning, conversie naar PDF-a en publicatievoorbereiding vallen ook onder deze verantwoordelijkheid. Karmac staat garant voor correct anonimiseren en het zorgeloos publiceren en of delen van de documenten.

Verschil tussen anonimiseren en pseudonimiseren

Anonimiseren en pseudonimiseren zijn beide technieken voor het beschermen van persoonsgegevens. Maar waar bij anonimiseren persoonsgegevens worden verwijderd of niet meer herleidbaar zijn tot een specifieke persoon, worden bij pseudonimiseren de echte namen en identificatiecodes van personen vervangen door pseudoniemen. Deze pseudoniemen kunnen bijvoorbeeld een cijfercode zijn of een unieke identificatie die niet direct gekoppeld kan worden aan de betrokkene.

Pseudonimisering maakt het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden, zoals wetenschappelijk onderzoek, zonder dat de privacy van de betrokkene in gevaar wordt gebracht. Omdat de vervangende pseudoniemen nog wel gekoppeld kunnen worden aan de oorspronkelijke gegevens, is de privacy van de betrokkene nog steeds niet volledig gewaarborgd. Dit is bij anonimiseren wel het geval.

Waarom het anonimiseringsproces uitbesteden bij Karmac?

Uw documenten anonimiseren door Karmac biedt veel voordelen, waaronder een betere bescherming van de privacy en een efficiënter verwerkingsproces. Wanneer Karmac het anonimiseringsproces van a tot z van u overneemt, profiteert u onder andere van de volgende voordelen:

  • Professionaliteit: door anonimiseren uit te besteden aan Karmac, bent u ervan verzekerd dat het proces correct en efficiënt wordt uitgevoerd, geheel volgens wet- en regelgeving. Dit betekent dat de privacy van de gegevens beter beschermd is en dat de gegevens sneller worden verwerkt.
  • Complexiteit: het anonimiseren van gegevens is een complex proces, vooral wanneer er veel gegevens zijn die verwerkt moeten worden. Door het uit te besteden, kunt u zich concentreren op andere taken, terwijl het anonimiseren in vertrouwde handen is.
  • Tijdbesparing: het uitbesteden van anonimiseren bespaart tijd, omdat Karmac u volledig ontzorgt.
  • Compliance: sommige sectoren, zoals de gezondheidszorg, zijn verplicht om gegevens op een bepaalde manier te anonimiseren. Door dit uit te besteden, kunt u er zeker van zijn dat de gegevens op de juiste manier worden verwerkt.

Laat uw data anonimiseren door Karmac

Bij Karmac staan zorgvuldige dienstverlening en vertrouwelijkheid hoog in het vaandel. Zoekt u voor uw organisatie een betrouwbare partner die het anonimiseren van uw documenten op een professionele manier uit handen neemt? Aarzel dan niet om contact met Karmac op te nemen. Karmac informeert u graag over de mogelijkheden en hoe u geholpen kan worden bij het anonimiseren van persoonsgegevens volgens de AVG-regelgeving.

Vragen?

We helpen je graag.

Bel: 0320 286 959

Neem contact op

Neem contact op

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring
0320 286 959 Contact