Digitalisering

 • Efficiëntere werkprocessen
 • Duurzaam & veilig
 • Optimale bereikbaarheid van data

Steeds meer werkprocessen vinden al digitaal plaats. Dagelijks wordt er digitaal een gigantische hoeveelheid werk verricht, data verstuurd en ontvangen, en communicatie gevoerd. Dankzij digitalisering verhoogt de productie, de interactiviteit en de kennis van praktisch alle bedrijven en consumenten.

Het is dan niet de vraag of, maar wanneer mee te gaan met deze ontwikkeling – stilstand is, zeker in dit geval, achteruitgang. Karmac legt uit wat digitalisering concreet betekent en wat de voordelen van digitalisering zijn. Lees verder of neem direct contact op met de specialisten voor meer informatie.

Wat is digitalisering?

Digitalisering of digitalisatie betekent dat fysieke gegevens, communicatie, procedures en workflows worden omgezet in digitale data – computerdata dus. Hierna kunnen deze gegevens en processen gebruikt worden vanaf een elektronisch apparaat, zoals een bedrijfscomputer, laptop, tablet, e-reader of smartphone.

Wat is digitalisering in de praktijk? Voor een bedrijf betekent digitalisering in eerste instantie vaak het digitaal maken van documenten, contracten, facturen en de boekhouding. Ook andere media, zoals foto’s, video’s en geluidsopnames, kunnen digitaal gemaakt worden.

Ten tweede kunnen procedures gedigitaliseerd worden: roosters, planningen en plannen van aanpak worden niet meer op papier gevolgd. Dat gebeurt dan in het vervolg online, vaak in gespecialiseerde programma’s die deze processen inzichtelijker en gestroomlijnder maken.

Een derde vorm van digitalisering is dat een bedrijf zich erop richt de bedrijfsvoering (veel) meer digitaal te laten plaatsvinden. Interne memo’s gaan nu via chatprogramma’s in plaats van face to face, facturering vindt niet meer op papier maar via e-mail plaats en weekplanningen staan online in plaats van dat ze op het prikbord hangen. Om deze stap efficiënt te zetten, kan het voordelig zijn om te investeren in de IT-systemen van het bedrijf of om werknemers de beschikking te geven over een laptop of smartphone van de zaak.

Hoe vindt digitalisering bij een bedrijf plaats?

Voordat we de voordelen van digitalisering voor een onderneming bespreken, kijken we eerst even naar hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. Als een bedrijf kiest voor digitalisering, dan worden meestal de meeste of alle fysieke stukken binnen het bedrijf gescand of (opnieuw) ingetypt. Daarna komen deze documenten bij elkaar in één of meer centrale gegevensbeheersystemen. Die kunnen ingedeeld worden in hoofd- en subdatabases, zodat elk document zijn eigen bekende plek heeft. Door het gebruik van labels, tabs en zoekfuncties is ieder document onmiddellijk opvraagbaar en kan er snel geschakeld worden naar verwante gegevens.

Hetzelfde bestand kan op hetzelfde moment door meerdere mensen en afdelingen gebruikt worden – zolang die de bevoegdheid daarvoor hebben gekregen. De verzameling digitale documenten kan binnen het interne computersysteem (ook wel DMS systemen genoemd) bijgehouden worden. Maar deze kan ook worden geüpload naar een cloud (een online server met bedrijfsdata en software), zodat de inhoud voor iedere werknemer ter wereld toegankelijk is. Hierbij is het voor Karmac een optie om bij bekende grote systemen zoals Corsa, AFAS, Centric direct in de systemen uit te leveren of aan de uitlevereisen te voldoen, om conversies te voorkomen.

De belangrijkste voordelen van digitalisering

Karmac licht graag de belangrijkste voordelen van digitalisering toe:

 1. Sneller werken: Bijna elk proces binnen de onderneming kost minder tijd. Documenten erbij pakken, afrekeningen opstellen, facturen sturen en betalen, planningen maken en bijhouden, en het inzetten van (multi)media voor marketing zijn maar een paar van de vele activiteiten die sneller gaan in een gedigitaliseerd bedrijf.
 2. Optimale bereikbaarheid van de data: Als bedrijfsgegevens en softwareprogramma’s via internet of in een cloud toegankelijk zijn, kunnen werknemers ook vanuit huis en vanaf externe locaties snel documenten opvragen en hun werk doen.
 3. Veiliger: Als er goede computerbeveiliging en sterke wachtwoorden gebruikt worden, dan zijn digitale gegevens veel beter beschermd tegen diefstal en pottenkijkers dan fysieke documenten. De gebruikersrol van elke werknemer kan zo ingesteld worden dat hij of zij alleen toegang krijgt tot gegevens die voor diens werkzaamheden relevant zijn.
 4. Duurzaam: Het voorkomt grootschalig papiergebruik, (plastic) kantoorspullen en andere middelen die eerder nodig waren voor de workflow. Omdat consumenten en moderne bedrijven duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, is het goed voor de uitstraling van uw eigen bedrijf om milieuvriendelijker te werken.
 5. Fouten reduceren: Waar mensen werken worden fouten gemaakt, hoe goed werknemers ook getraind zijn. Zeker bij ingewikkelde en repetitieve werkhandelingen vindt er op een gegeven moment ergens een fout plaats die potentieel grote gevolgen kan hebben. De productie, procedures en berekeningen van software zijn, als ze goed ingevoerd zijn, consistent foutloos.

 

Hoe ziet digitaliseren voor bedrijven eruit?

Elk jaar kiezen honderden Nederlandse bedrijven ervoor hun bedrijfsvoering te digitaliseren. De firma's die dit doorvoeren, merken meestal dat hun bedrijfsvoering vrijwel direct flink verbetert. Computers werken sneller dan mensen, geven razendsnel zoekresultaten weer, voeren berekeningen uit en maken in principe geen fouten.

Wat houdt het proces nu in voor een gemiddeld bedrijf? Dit zijn vier concrete voorbeelden van bedrijfsdigitalisering:

 • Dossiers met bedrijfsgeheimen, belangrijke bouwtekeningen of kwetsbare archiefstukken met een grote waarde worden op de geschiktste manier gedigitaliseerd. Veilig en permanent opgeslagen, uitsluitend beschikbaar voor bevoegden en altijd en overal raadpleegbaar.
 • Alle facturen staan overzichtelijk online. Nieuwe facturen kunnen gescand en toegevoegd worden en via ordermatching automatisch door het systeem gecontroleerd en gecatalogiseerd worden.
 • De afdeling marketing kan al zijn materiaal centraal online zetten. Denk aan teksten, beeldmateriaal, huisstijl, sjablonen en logo’s. Daardoor wordt de marketing van het bedrijf gelijkgeschakeld en kan het materiaal met meer gemak worden gebruikt door elke bevoegde marketeer.
 • Roosters, contentkalenders, promotieacties en projectplanningen staan nu online, waar iedere betrokken afdeling ze kan controleren en de vorderingen kan bijhouden. Deadlines, takenpakketten en werkuren kunnen hiermee in no time geïntegreerd worden.

Dit doet digitaliseren op de werkvloer

Digitalisering voor bedrijven heeft een gunstig effect op bijna elk bedrijfsonderdeel:

Klantenservice

Alle klantgegevens en contactmomenten met klanten en partners kunnen in een zogenaamd CRM-systeem worden gezet. Dit Customer Relationship Management-systeem verbetert de communicatie met externen, doordat elke werknemer direct controleert in welk stadium het klantcontact of de conversie zich bevindt. Het systeem houdt bij wat de aankoopgeschiedenis en de interesses van elke klant zijn en via welke kanalen hij of zij het liefst benaderd wil worden. Een CRM-systeem kan ook effectief gebruikt worden om contactmomenten in te plannen voor servicedoeleinden.

Archief

Door het bedrijfsarchief te digitaliseren, wordt informatie sneller en op elke locatie beschikbaar. Dat maakt bijna elk bedrijfsproces efficiënter en verbetert de service naar klanten toe aanzienlijk. Een digitaal archief is minder kwetsbaar voor brand, bedrijfsspionage, kwijtraken en andere calamiteiten dan papieren dossiers. En eigenlijk elk soort papieren document, van kleine kassabonnetjes tot grote bouwtekeningen, kan in een standaard formaat online worden gezet – waarna elke werknemer met de juiste bevoegdheden het kan gebruiken.

Bouwplaats

De verzameling (vaak grote) bouwtekeningen van een bedrijf kan tot een behoorlijk onoverzichtelijke papiervoorraad leiden. Het digitaliseren van deze stukken maakt het gebruik ervan eenvoudiger. Het is nu mogelijk om bouwtekeningen op een laptop of reader te gebruiken, overal op de bouwplaats, zonder gesjouw met mappen of papier. Tijdens de verwerking leveren grote tekeningen, blauwdrukken en andere documenten niets aan detail in, omdat deze op een speciale tekeningscanner digitaal worden gezet. Natuurlijk geldt ook hier dat elk document in een helder, simpel zoekmenu razendsnel kan worden teruggevonden.

Postkamer

Elk binnenkomend document wordt gescand en centraal opgeslagen. Ook in dit geval wordt de workflow van de afdeling aanzienlijk efficiënter, doordat zoekwerk tot een minimum wordt beperkt. Het delen van stukken met betrokken werknemers is makkelijker, poststukken kunnen op elke gewenste manier gelabeld en gecatalogiseerd worden en de digitalisering bespaart fysieke ruimte en zorgt voor continuïteitswinst.

De digitaliseringsmogelijkheden van Karmac

Voor ieder digitaliseringsvraagstuk heeft Karmac een gepaste oplossing. Ontdek alle mogelijkheden:

 

De klanten van Karmac

Karmac heeft al vele bedrijven geholpen met de vertaalslag naar digitaal:

Lees meer over onze afgeronde projecten via onze referenties, zoals ons afgeronde project voor Nidos, waarbij alle in gebruik zijnde fysieke dossiers zijn gedigitaliseerd voor een overzichtelijkere werksituatie.

Meer weten? Neem contact op met Karmac

Heeft u nog vragen over digitalisering of wat dit voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Karmac. Onze specialisten staan u graag te woord.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring