Over Karmac

We vertellen u graag over onze missie, visie, diensten en de KMM groep. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Missie

Making your Information accessible!

Visie

Wij maken informatie voor nu en in de toekomst toegankelijk. Door gebruik te maken van vooruitstrevende technologieën bieden wij innovatieve oplossingen op het gebied van digitalisering. Daarbij investeren wij op een duurzame wijze in klant- en partnerrelaties. Met deze informatie, die plaats- en tijdsonafhankelijk beschikbaar is, zijn onze klanten slagvaardiger en in staat effectiever te handelen. Geheel softwareonafhankelijk bedienen wij organisaties in zowel binnen- als buitenland.

De KMM groep

Karmac Informatie en Innovatie is onderdeel van de KMM groep, een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep uit Flevoland met zestien landelijke en deels internationaal actieve bedrijven en ruim 800 medewerkers, verdeeld over vier sterke labels. De KMM Groep is 8 keer benoemd tot Deloitte’s Best Managed Company (in 2008, 2009, 2010, 2011, 2016-2017, 2017-2018, 2019 en 2020). De KMM Groep bestaat uit de volgende vier labels: MetafoorIVIOKarmac en Prosu.

We werken aan:

  • bewustwording van de relatie mens-milieu-markt;
  • aandacht in de dienstverlening – in- en extern - als basis;
  • binding met en vertrouwen in medewerker en klant;
  • continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering;
  • professionele kennis van de markt en de procesonderdelen;
  • het naleven van wet- en regelgeving en de maatschappelijke normen en waarden;
  • waardering en zorg voor de planeet als (eindige) bron van de gebruikte materie.

Diensten:

De diensten die Karmac verzorgt richten zich op digitalisering, document proces outsourcing, archiefbeheer, archiefbewerking en advisering.

Digitalisering:

De kracht van Karmac is digitalisering van dossiers, documenten, boeken, prenten, cultureel erfgoed, onder strenge kwaliteitsnormeringen. Ook de digitalisering van groot formaat tekeningen (A0+ t/m A3) behoort tot het portfolio, evenals grootschalige conversies vanaf microfilm, microfiche, jackets en / of vensterponskaarten. Naast het scannen van deze archiefbescheiden wordt de informatie ook bij u op locatie verpakt, beveiligd en geconditioneerd getransporteerd, voorbewerkt voor scanning en voorzien van metadata op archief-, dossier-, tabblad-, of documentniveau.

Archiefbeheer:

Het fysieke archief wordt opgeslagen bij Karmac in onze geconditioneerde archiefruimten. De geconditioneerde archiefruimten voldoen aan alle normen en eisen die volgens de archiefwet 1995 en de regeling bouw- en inrichting archiefruimten en -bewaarplaatsen, hieraan gesteld zijn. Voor alle ruimten is een calamiteitenplan aanwezig. Het beheer van uw archief ligt geheel bij onze experts. In de archivering is het beheer van het archief van wezenlijk belang. Niet alleen een registratie van het aanwezige archief is belangrijk, ook de verplaatsingen zijn uitermate belangrijk, denk hierbij aan het in behandeling nemen van opvragen, het verwerken van aanwas en het vernietigen van de archieven.

Document Proces Outsourcing:

Karmac heeft een service ontwikkeld waarbij de inkomende informatie (post, e-mail, web-formulieren, etc.), die op een centrale plaats bij Karmac binnenkomt, wordt gedigitaliseerd en op het netwerk van de klant wordt klaargezet. Afhankelijk van het soort informatie dat u ontvangt, wordt samen met u gedefinieerd wat de meest optimale wijze van de verwerking is van uw informatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de soort informatie, de aanlevermethode, de beoogde ontvanger, de (vervolg) processen, de benodigde metagegevens, de service levels, etc. Karmac draagt zorg voor het openen, sorteren, en digitaliseren van de post en daarnaast het verrijken van metagegevens van de digitale ontvangen informatie en het uploaden. Deze ontwikkelingen stellen organisaties in staat (delen van) hun verwerking of backoffice uit te besteden.

Archiefbewerking:

In de dagelijkse werkzaamheden ontstaan vrij vaak achterstanden in het fysiek archiveren en/of beheren. Karmac detacheert niet alleen mensen op locatie, maar is tevens in staat om de bewerking van het archief op de Document Campus in Lelystad uit te voeren. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn gescreend. Deze medewerkers zijn opgeleid op diverse gebieden die te maken hebben met document management, zoals SODI, SODII, VVA en DIOR.

Advisering:

Karmac heeft jarenlange ervaring en expertise om u te adviseren op het gebied van de informatie logistiek. Het uiteindelijke resultaat, het opleveren van een gedegen advies dat aansluit bij uw organisatie en wensen, gaat gepaard met het inventariseren van uw huidige informatieprocessen en het definiëren van de gewenste situatie. Geheel afhankelijk van uw wensen bestaat een adviesrapport uit meerdere deelproducten, van projectplan tot procesbeschrijvingen, etc.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring