Dossiers screenen

  • Actief opzoek naar vermengingen binnen een personeelsdossier
  • Opsporing schending van de privacy en de AVG-wetgeving
  • Personeelsdossiers zonder zorgen aan uw medewerkers tonen

Kunt u de personeelsdossiers zonder zorgen aan uw medewerkers tonen? We zien vaak gevallen van schending van de privacy en de AVG-wetgeving. We helpen u graag dit op orde te krijgen, zodat u zonder ongewenste consequenties uw personeelsdossiers beschikbaar kunt stellen.

Karmac screent dossiers op vermengingen en juistheid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) geven de voorwaarden voor het aanleggen van personeelsdossiers.

  1. De werkgevers is verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens is de personeelsdossier
  2. Er mogen niet meer gegevens in de personeelsdossier dossiers worden vastgelegd dan nodig en wat er vastgelegd wordt moet er toe doen
  3. De medewerkers moeten worden geïnformeerd over welke gegevens de werkgever over de werknemer verzameld, voor welke doeleinde en op basis van welke gronden
  4. De persoonsgegevens moeten worden beveiligd en mogen niet verloren gaan of andere handen verkeerde handen terechtkomen
  5. De werkgever mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
  6. De medewerker heeft het recht om de gegevens in te zien, dit geldt voor het gehele personeelsdossier

Deze organisaties kiezen voor Karmac I&I

Waarom een screening van uw dossiers?

Karmac ziet in veel gevallen een schending van de privacy en de AVG-wetgeving. Zo zitten er bijvoorbeeld documenten van de verkeerde medewerkers in het verkeerde dossier en worden er meerdere medewerkers genoemd binnen één document. Het beschikbaar stellen van deze documenten brengt mogelijke privacy-issues en vervelende discussies op de werkvloer.

“Waarom heeft mijn collega wel een verhoging gekregen” in een aanpassing op de arbeidsovereenkomst.

”Functioneert mijn collega niet goed" in een begeleidende brief.

"Waarom krijgt hij/zij wel een bonus” in een opsomming over de bonus van de afdeling.

Verschillende situaties kunnen opgelost worden door deze documenten niet meer in de personeelsdossiers te bewaren.

Twijfelt u of alle documenten in het juiste personeelsdossiers geplaatst zijn en wilt u een intern datalek voorkomen? Laat Karmac uw personeelsdossiers screenen.

Bij een screening gaan wij actief op zoek naar vermengingen binnen een personeelsdossier. Elk document binnen een personeelsdossier wordt door ons gecontroleerd en bij een (mogelijke) vermenging sluiten wij deze uit van uitlevering naar uw HR-softwaresysteem. Zo voorkomt u dat medewerkers documenten onder ogen krijgen die niet voor hun bestemd zijn.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring
06 2271 8492 Contact