Personeelsdossiers optimaliseren

  • Altijd inzichtelijke en snel raadpleegbare dossiers
  • Opgeschoond en ontdubbeld archief
  • Alles volgens de AVG-wetgeving

Voldoen onze digitale personeelsdossiers aan de AVG-wetgeving? Zijn onze personeelsdossiers compleet en snel raadpleegbaar? Kan ik eenvoudig relevante documenten terugvinden? Steeds meer organisaties stellen zichzelf deze vragen en dat is niet onterecht. Personeelsdossiers bevatten tenslotte zeer privacygevoelige informatie waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden.

Karmac zorgt dat uw digitale personeelsdossiers aan de AVG-wetgeving voldoen en snel raadpleegbaar zijn.

Organisaties die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens riskeren een datalek met mogelijk boetes als gevolg. Met digitalisering en daarop volgende employee self-service worden ook om die reden steeds hogere eisen aan de juiste inhoud gesteld. En daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk dat u snel de juiste documenten kunt terugvinden.

Wilt u zekerheid dat uw digitale personeelsarchief voldoet aan de AVG-wetgeving en uw organisatie efficiënt en effectief met haar personeelsdossiers kan werken? En uw medewerker zijn eigen dossier netjes voor ogen krijgt? Kies dan voor een optimalisering door Karmac.

Deze organisaties kiezen voor Karmac I&I

Altijd inzichtelijk en raadpleegbaar

Een optimaal personeelsdossier is altijd inzichtelijk, makkelijk raadpleegbaar, heeft een logische structuur en voldoet aan wet- en regelgeving.

Helaas voldoen niet alle organisaties aan deze punten, in de praktijk lopen organisaties vaak tegen één of meer van de volgende problemen aan:

  1. De personeelsdossiers zijn in hun geheel per dossier als één PDF-bestand opgeslagen. Terugzoeken kost veel tijd en bewaartermijnen kunnen niet per document worden ingesteld.
  2. De personeelsdossiers hebben geen structuur. De documenten zijn hierdoor niet snel te raadplegen, omdat een logische ordening ontbreekt.
  3. Documenten zijn verkeerd gecategoriseerd met als gevolg dat het opzoeken van een specifiek document tijdrovend is of documenten zelfs niet gevonden worden.
  4. De personeelsdossiers bevatten veel dubbelen, dit zorgt voor onnodige vervuiling in het dossier met wanorde tot gevolg.
  5. Documenten zijn in het verkeerde personeelsdossier opgeslagen, met als gevolg dat een medewerker documenten onder ogen krijgt die niet voor hem/haar bestemd zijn.
  6. De personeelsdossiers bevatten documenten die volgens de AVG-wetgeving niet meer in de dossiers aanwezig mogen zijn.
  7. De documenten zijn niet op datum toegankelijk en/of datums kloppen vaak niet. Ook hierdoor kost terugzoeken van documenten meer tijd dan nodig en worden documenten vaak niet tijdig geschoond.

Loopt uw organisatie tegen één of meerdere van bovenstaande punten aan? Goed nieuws: Karmac I&I is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw personeelsdossiers.

Digitaliseren, converteren en optimaliseren

Karmac I&I is gespecialiseerd in het digitaliseren, converteren en optimaliseren van personeelsdossiers. Na een optimalisatie door Karmac werkt uw HR-afdeling efficiënt, gestructureerd en veilig. Hoe wij dit doen?

Splitsen van documenten

Herstructureren van personeelsdossiers

Datumtoekenning documenten

Screening

Ontdubbelen

Digitale conversie

Migratie / wisselen van HRM Leverancier

AVG-check en jaarlijkse AVG-APK?

Wilt u er zeker van zijn dat uw personeelsdossiers voldoen aan de AVG-wetgeving? Karmac voert een AVG-check uit. Wij controleren of uw personeelsdossiers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan vermengingen binnen dossiers, of bewaartermijnen correct worden toegepast en of er geen documenten worden gearchiveerd die niet mogen worden opgeslagen.

Na een AVG-check door Karmac heeft u inzichtelijk of uw digitale personeelsdossiers AVG proof zijn en op welke punten er nog actie nodig is. Na de AVG-check kunt u bij Karmac ook een abonnement voor een jaarlijkse AVG-APK afsluiten. Met de AVG APK checken wij jaarlijks of uw dossiers nog AVG proof zijn.

Van wanorde naar orde na een optimalisering door Karmac

Wilt u ook een geoptimaliseerd personeelsdossier? Neem contact met ons op. Wij zorgen voor een veilig, gestructureerd en efficiënt personeelsdossier!

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring
06 2271 8492 Contact