Dit is hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We starten 2021 met goed nieuws! Ook dit jaar heeft het NEN onze zelfverklaring voor ISO 26000 getoetst. ISO 26000 is de internationale norm die gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Mvo heeft onze aandacht bij alles wat we doen. Van inkoop en productie, tot personeelsbeleid en marketing. Zo vinden we een gezond werkklimaat buitengewoon belangrijk. Want dat is waar optimaal ruimte en zorg voor onze klanten ontstaat.

Waar gaat de certificering over?

Deze ISO 26000 beschrijft zeven mvo-principes. Ze gaan over normen, richtlijnen én gedragsregels in een organisatie. Deze principes moeten in alle lagen van de organisatie worden toegepast. Ze hebben dus ook invloed op al onze werkwijzen en procedures.

De zeven principes zijn:

  1. 1. Het afleggen van rekenschap over effecten op maatschappij, milieu en economie
  2. 2. Transparantie over besluiten en effecten op maatschappij, milieu en economie
  3. 3. Ethisch gedrag
  4. 4. Respect voor de belangen van stakeholders
  5. 5. Respect voor de rechtsorde
  6. 6. Respect voor internationale gedragsnormen
  7. 7. Respect voor mensenrechten

 

Mens en milieu dichtbij

Naast de bovengenoemde principes, zijn er (ook weer) 7 kernthema’s met 37 onderwerpen. Om niet al te technisch te worden, lichten we twee relevante thema’s uit. Dit is hoe we bijvoorbeeld omgaan met:

Het milieu: We dragen graag ons steentje bij. Dus is een archief volledig en goed gedigitaliseerd? En is de klant akkoord? Dan worden de archieven professioneel vernietigd en vervolgens door de afvalverwerker aangeboden voor recycling. De bijdrage die de klant hiervoor betaalt, gebruikt de afvalverwerker op zijn beurt voor duurzaamheidsinitiatieven.

Mens & maatschappij: Bijdragen aan (en betrokken zijn bij) een prettige leefgemeenschap: dat is waar we voor staan. Dat doen we allereerst door maatschappelijke initiatieven te sponsoren. Met specifiek aandacht voor scholing. Daarnaast wonen veel van onze medewerkers relatief dichtbij, binnen een straal van 35 kilometer. Dat heeft een aantal voordelen. Bijvoorbeeld dat onze lokale bijdrage aan die ‘prettige samenleving’ indirect weer merkbaar is op onze werkvloer. Een ander voordeel is dat we medewerkers een fietsplan kunnen aanbieden. Want zoals gezegd: vitaliteit vinden we nu eenmaal belangrijk. Tot slot moedigen we de inzet van studenten aan om ons personeelsbestand zo divers mogelijk te maken. Deze studenten doen bijvoorbeeld een afstudeeropdracht of werken -naast hun studie- bij ons als productiemedewerker.

Meer weten over ISO 26000 en hoe we deze toepassen? Lees hier de volledige onderbouwing.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring