e-HRM: personeelsdossiers veilig digitaliseren!

Papieren personeelsdossiers vormen voor HRM-managers nog altijd een flink pijnpunt. Door uiteenlopende wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is het voor veel organisaties met papieren personeelsdossiers bijzonder lastig om een effectief en efficiënt beheer uit te voeren.

Maar hoe zit het nou eigenlijk met het beheren van personeelsdossiers onder de Algemene verordening gegevensbescherming? Wat is er verandert?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Dezelfde privacywetgeving is dan van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens geldt niet meer. Vanaf deze datum moeten werkgevers kunnen aantonen aan de toezichthouder (de Autoriteit persoonsgegevens) dat ze “privacy compliant” zijn. Dat wil zeggen dat HRM afdelingen goed moeten vastleggen welke gegevens ze in personeelsdossiers bewaren en of die gegevens wel thuishoren personeelsdossiers, wat de bewaartermijnen zijn van die gegevens en welke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om die gegevens op een correct manier te kunnen beheren en beveiligen.

Het probleem met papieren dossiers is echter dat het bijzonder lastig is om een effectief en efficiënt beheer te kunnen uitvoeren en tegelijkertijd volledig te voldoen aan wet- en regelgeving. Dan is een digitaal dossier wellicht toch handiger. Hierin kun je namelijk snel zaken opzoeken en wijzigen en bovendien bespaar je enorm veel ruimte. De dossiers bewaar je niet langer in de bedrijfskelder of in een aparte loods, maar op een aantal goed beveiligde servers door het land. Maar let wel goed op bij het digitaliseren en het digitaal archiveren van personeelsdossiers! Het is namelijk niet iets wat Jan en alleman even kan uitvoeren. Vertrouwelijke persoonsinformatie moet je immers goed beschermen.

De privacywetgeving raakt iedere HR-professional. Nieuwe wetgeving brengt nieuwe begrippen mee. In het volgende artikel van de Autoriteitpersoonsgegevens vindt je meer informatie over de AVG in combinatie met de personeelsdossiers.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring