Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen Karmac en de wereld van digitalisatie? U vindt het laatste nieuws hier.

Een succesvolle samenwerking tussen Stichting Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) en Karmac

Een succesvolle samenwerking tussen Stichting Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) en Karmac

Een succesvolle samenwerking tussen Stichting Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) en Karmac: kwaliteit, informatiebeveiliging en efficiëntie. In de snel evoluerende wereld van vandaag is samenwerking tussen bedrijven van cruciaal belang om te groeien en te innoveren. Het NAI en Karmac zijn een goed voorbeeld van een samenwerking waarin kwaliteit, informatiebeveiliging en efficiëntie centraal staan. Het NAI biedt arbitrage, bindend advies en mediation om commerciële geschillen efficiënt op te lossen. Arbitrage is een snel, deskundig en effectief alternatief voor de overheidsrechter en de standaard voor internationale geschillenbeslechting.

Lees meer

Karmac Informatie & Innovatie genomineerd voor de Participatiepenning 2022.

Karmac Informatie & Innovatie genomineerd voor de Participatiepenning 2022.

De gemeente Lelystad heeft Karmac I&I officieel voorgedragen voor de Participatiepenning. De Participatieprijs is uitgereikt op 16 juni 2023 tijdens het Flevopenningen Gala.

Lees meer

Nidos project digitaliseren restant fysieke dossiers

Nidos project digitaliseren restant fysieke dossiers

Nidos is de voogdij instelling die voogdij heeft over alle minderjarige asielzoekers en vluchtelingen kinderen in Nederland, die hier zonder hun ouders verblijven. Per kind en per opvanggezin wordt een dossier aangelegd en bijgehouden, sinds een aantal jaren digitaal, maar daarvoor op papier. Vanaf eind oktober 2022 tot half mei 2023 heeft Nidos met Karmac samen, als project, alle 979 nog in gebruik zijnde fysieke dossiers gedigitaliseerd. Onze samenwerking is heel soepel en prettig verlopen. Allereerst blijkt de kosten inschatting die Karmac maakte goed te zijn uitgekomen (knap werk hoor!), vervolgens is er logistiek goed samen gewerkt; Karmac heeft dozen en patchbladen naar de dertien kantoren gebracht en vervolgens de, door Nidos, opgeschoonde, van patchblad voorziene dossiers in de Karmac dozen weer opgehaald, ingescand en na controle digitaal uitgeleverd.

Lees meer

Van papier naar digitaal

Van papier naar digitaal

In de huidige digitale wereld worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met een grote uitdaging: het omzetten van alle papieren dossiers naar digitale dossiers. Het digitaliseren van papieren archief en administratie kan tijdrovend zijn, maar het biedt tal van voordelen: Efficiëntieverbetering Kostenbesparing Risico op brand/waterschade en of diefstal van het fysieke dossier. Continuïteitswaarborging Verbeterde beveiliging op informatieverlies [information] Karmac helpt bedrijven en (overheids)instellingen bij het digitaliseren van hun documenten en zorgt dat de overstap soepel en efficiënt verloopt. In deze blog bespreken we de voordelen van digitalisering en hoe Karmac u daarmee van dienst is. Contact met een expert in plaats van het lezen van deze blog? Neem dan direct contact op via 0320 286 959 of

Lees meer

Het personeelsdossier: wat mag er wel en wat mag er niet in?

Het personeelsdossier: wat mag er wel en wat mag er niet in?

Elke organisatie met personeel in dienst ontkomt er niet aan: het (digitale) personeelsdossier. In de personeelsdossiers dienen alleen documenten opgenomen te worden die noodzakelijk zijn voor het doel van het personeelsdossier. Waar vroeger veel verschillende documenten ‘voor de zekerheid’ of voor de leuk werden opgeslagen in het dossier, is dit sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ingegaan niet zomaar meer toegestaan. Maar welke documenten mogen er dan wel in het dossier opgenomen worden en welke documenten mogen niet opgenomen worden in het personeelsdossier? Verder lezen op Avg-check.

Lees meer

Zeeuwse gemeente Sluis ziet met Karmac digitale wens in vervulling gaan

Zeeuwse gemeente Sluis ziet met Karmac digitale wens in vervulling gaan

In een tijd waarin zo ongeveer alle informatie digitaal beschikbaar is (of zou moeten zijn) heeft de gemeente Sluis de koe bij de horens gevat en een flinke slag geslagen. De personeelsdossiers, die deels fysiek in beheer waren, zijn gedigitaliseerd met hulp van partner Karmac. Daarmee is niet alleen een wens in vervulling gegaan om sneller en efficiënter te kunnen werken, maar tevens is de grip op deze privacygevoelige dossiers verstevigd en kunnen personeelsleden zelf de inzage in hun dossier regelen.

Lees meer

Medische gegevens in het personeelsdossier, de do’s en dont’s

Medische gegevens in het personeelsdossier, de do’s en dont’s

Sinds 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, van toepassing. Ook voor het opslaan van persoonsgegevens in personeelsdossiers heeft dit gevolgen, immers mag niet alles meer opgenomen worden in het personeelsdossier. Een belangrijk gevolg hiervan is ook de aanscherping van het opslaan van medische gegevens in het personeelsdossier. Verder lezen op Avg-check.

Lees meer

Wettelijke eisen personeelsdossiers, hoe zit dat nou?

Wettelijke eisen personeelsdossiers, hoe zit dat nou?

Efficiënte personeelsdossiers die voldoen aan de wettelijke eisen, dat wil toch iedere HR-afdeling? Maar wettelijke eisen voor de personeelsdossiers, hoe zit dat nou precies? Is het dan niet voldoende om gewoon alles vast te leggen in het personeelsdossier en dat is dan dat? Helaas, bij het onderhouden van personeelsdossiers komt toch wat meer kijken. Ieder personeelsdossier dient te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Dus hoe zit het met de wettelijke eisen en waar moeten de personeelsdossiers aan voldoen? Verder lezen op Avg-check.nl

Lees meer

Bewaartermijn/bewaarplicht personeelsdossiers, wat zegt de AVG?

Bewaartermijn/bewaarplicht personeelsdossiers, wat zegt de AVG?

Bewaartermijnen instellen zijn essentieel voor het beheer van een AVG-proof personeelsdossier. De wet- en regelgeving rondom het verwerken van persoonsgegevens is een stuk strenger geworden, dus wat zegt de AVG hierover? De AVG stelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze bewaard werden. Maar dat is nogal een grijs gebied, want hoe bepaal je dat? Verder lezen op Avg-check.nl

Lees meer

Streekarchief digitaliseert eeuw aan bouwdossiers van Gemeente Altena

Streekarchief digitaliseert eeuw aan bouwdossiers van Gemeente Altena

Streekarchief Langstraat Heusden Altena heeft alle bouwdossiers van de gemeente Altena van 1918 tot en met 2018 gedigitaliseerd. Gemeente Altena heeft hier opdracht voor gegeven in het kader van het optimaliseren van de dienstverlening. Partner Karmac kwam via een aanbesteding als beste naar voren en verkreeg de gunning. Meer dan 35.000 dossiers zijn nu via de website van het Streekarchief digitaal op te vragen en in te zien.

Lees meer

De AVG-audit, welke risico’s bevinden zich ongemerkt in een personeelsdossier?

De AVG-audit, welke risico’s bevinden zich ongemerkt in een personeelsdossier?

Het is het jaar 2015. Op de personeelsadministratie van een grote onderneming wordt er hard gewerkt aan het verwerken van diverse mutaties. Een aantal medewerkers heeft uitzonderlijk gepresteerd en komen in aanmerking voor een gratificatie. Haastig wordt er een brief opgesteld met daarin opgenomen welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen, aangevuld met de hoogte van de gratificatie en gearchiveerd in de dossiers van de betreffende medewerkers. Er is ook een nieuwe medewerker gestart, alle benodigde documenten zoals een identiteitsbewijs, arbeidsovereenkomst, loonbelastingverklaring en diploma's worden fysiek gearchiveerd en, omdat het handig is dit alvast digitaal op te slaan, als één document gescand en opgeslagen op de schijf.

Lees meer

Gemeente Schouwen-Duiveland maakt stappen naar volledig digitaal bouwarchief

Gemeente Schouwen-Duiveland maakt stappen naar volledig digitaal bouwarchief

Werken met Karmac voelde als werken met gelijkwaardig partner: Samen met digitaliseringspartner Karmac heeft de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland de bouwdossiers van de kernen Zierikzee en Burgh-Haamstede verder gedigitaliseerd. Dat wil zeggen, de tekeningen en de vergunningen zijn nu volledig digitaal beschikbaar. Dat scheelt tijd, geld, biedt de inwoners de service die ze mogen verwachten van hun gemeente en past helemaal in de manier van werken die de gemeente voorstaat: digitaal. De gemeente Schouwen-Duiveland bestaat uit een groot aantal kernen op het gelijknamige eiland in de Provincie Zeeland. In 1997 is de gemeente gevormd uit Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Middenschouwen, Westerschouwen en Zierikzee.

Lees meer

Gemeente Stichtse Vecht bouwt verder aan digitale toekomst

Gemeente Stichtse Vecht bouwt verder aan digitale toekomst

Bouwdossiers voorafgaand aan overdracht naar depot gedigitaliseerd: Om de dienstverlening naar haar burgers optimaal te kunnen houden besloot de gemeente Stichtse Vecht om alle bouwdossiers (uit de periode 1903-2010) te digitaliseren, vóórdat ze fysiek zouden worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats (depot). Samen met digitaliseringspartner Karmac is dat proces snel, effectief, efficiënt en professioneel verlopen. Stichtse Vecht kan verder bouwen aan een digitale toekomst. Gemeente Stichtse Vecht is een fusiegemeente, in 2011 voortgekomen uit het samengaan van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. ‘Dat waren op zichzelf ook alweer gemeenten met de nodige kernen, dus vanuit de historie bestond een grote hoeveelheid informatie over van alles wat zich op overheidsniveau binnen die kernen en gemeenten heeft afgespeeld.

Lees meer

Digitalisering met Karmac helpt Lifetri met kostenbeheersing, kwaliteit en efficiency

Digitalisering met Karmac helpt Lifetri met kostenbeheersing, kwaliteit en efficiency

De verzekeringswereld is behoorlijk hectisch. Zeker die van de pensioen- en levenproducten. Door middel van efficiënte digitalisering, inzet van moderne technologie voor klantcommunicatie en een no-nonsens benadering maakt Lifetri (een merknaam van Klaverblad Levensverzekering N.V.) flinke stappen.

Lees meer

Karmac schenkt het Leger des Heils € 5.000,-

Karmac schenkt het Leger des Heils € 5.000,-

Karmac schenkt het Leger des Heils € 5.000,-, zodat minimaal vijf gezinnen met een smalle beurs een vakantie kunnen vieren die zij normaliter niet kunnen betalen. In 2021 zijn wij een prettige en succesvolle samenwerking aangegaan met het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een warme, betrokken organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare mensen, een doelstelling die wij als Karmac ondersteunen. Wij willen dan ook graag iets terugdoen voor de maatschappij.

Lees meer

Heleen van Vulpen uit dienst

Heleen van Vulpen uit dienst

Na bijna 42 jaar gaat Heleen van Vulpen uit dienst. Ze is vrijdag overvallen en in het zonnetje gezet voor haar harde werken en enorme inzet bij Karmac. We gaan Heleen missen met haar inzet en enorme toewijding voor Karmac en wensen haar veel geluk en liefde toe. Namens ons allemaal: bedankt Heleen!

Lees meer

We zijn een ‘Best Managed Company’

We zijn een ‘Best Managed Company’

We zijn trots! Voor het tweede/derde/vierde jaar op rij is ons moederbedrijf KMM Groep uitgeroepen tot ‘Best Managed Company’. Dat betekent dat we ons tot één van de 21 best geleide bedrijven van Nederland in 2020-2021 mogen rekenen. Wat is een ‘Best Managed Company’? Elk jaar wordt er door Deloitte onderzoek gedaan naar bedrijven die staan voor sterk leiderschap. Deze ondernemingen worden in een strenge (en onafhankelijke) evaluatie beoordeeld op hun strategisch en operationeel management. Daarbij wordt er gekeken naar thema’s als strategie, cultuur, uitvoering & innovatie en financiën.

Lees meer

Uw dossiers in vertrouwde handen met ISO 27001

Uw dossiers in vertrouwde handen met ISO 27001

Er gaat niets boven de veiligheid van uw dossiers. Dat begrijpen we bij Karmac maar al te goed. Daarom laten wij ons elke 3 jaar opnieuw beoordelen voor ISO 27001: dé wereldwijde certificering voor informatiebeveiliging. En: afgelopen juni zijn we weer glansrijk geslaagd voor alle controles! Wat houdt ISO 27001 in? De wereldwijde norm ISO 27001 gaat over hoe we in onze processen met informatie omgaan: vertrouwelijk en integer. Een strenge vierdaagse audit heeft opnieuw alle aspecten van onze informatiebeveiliging beoordeeld.

Lees meer

Karmac steunt het Emma Kinderziekenhuis

Karmac steunt het Emma Kinderziekenhuis

Aan mooie projecten dragen wij als bedrijf graag een steentje bij. Daarom dragen we ook dit jaar weer bij aan het BeterBoek: een maatschappelijk project voor jonge patiënten van het AMC - Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. We vinden het een prachtig project om betrokken bij te zijn en doen dan ook al jaren graag mee, samen met andere sponsoren. Wat is het BeterBoek? Het BeterBoek geeft kinderen op een speelse manier voorlichting over een behandeling of ziekenhuisopname. Met puzzels, kleurplaten en spelletjes worden kinderen voorbereid op een vaak toch ingrijpende gebeurtenis.

Lees meer

Nieuwe commercieel medewerker binnendienst bij Karmac I&I

Nieuwe commercieel medewerker binnendienst bij Karmac I&I

Nieuw, maar toch ook niet! Want eigenlijk is het ‘welkom terug’ voor Sarella Simonis. Sarella begon namelijk al in maart 2020 als onze nieuwste aanwinst in de binnendienst. Precies, net in maart 2020, toen de coronacrisis de wereld op zijn kop zette. Maar vergeten deden we elkaar niet. We zijn dan ook blij dat nu, precies een jaar later, Sarella opnieuw bij ons is gestart.

Lees meer

Nieuwe accountmanager bij Karmac

Nieuwe accountmanager bij Karmac

Nou ja, echt ‘nieuw’ is hij eigenlijk niet. Want Martijn Kist werkt al vier jaar als projectmanager bij Karmac. Op 1 februari startte hij in de nieuwe functie van accountmanager. Martijn, kersverse accountmanager én vader aan het woord! ‘Vier jaar geleden begon ik bij Karmac als assistent-projectmanager. Al snel stroomde ik door en werd ik projectmanager.

Lees meer

Dit is hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit is hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We starten 2021 met goed nieuws! Ook dit jaar heeft het NEN onze zelfverklaring voor ISO 26000 getoetst. ISO 26000 is de internationale norm die gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Mvo heeft onze aandacht bij alles wat we doen. Van inkoop en productie, tot personeelsbeleid en marketing. Zo vinden we een gezond werkklimaat buitengewoon belangrijk.

Lees meer

Van beter… naar best! We zijn weer gecertificeerd

Kwaliteit. Daar is het ons allemaal om te doen. Daarom brachten we ook in 2020 weer kwaliteitsverbeteringen aan. En om dat officieel vast te leggen, lieten we ons wederom beoordelen voor 9001:2015. Met succes, want we zijn opnieuw gecertificeerd! Maar wát is er dan precies beoordeeld? Want 9001:2015 zal u misschien niet direct iets zeggen.

Lees meer

We gaan voor een 10!

We gaan voor een 10!

Als je -zoals wij- werkt met data van derden, gaat veiligheid boven alles. Dat is een feit! Daarom nemen wij doorlopend onze afspraken en processen onder de loep. 

Lees meer

Maak kennis met Rob! Onze extra power bij Sales

Maak kennis met Rob! Onze extra power bij Sales

Welkom Rob Baggerman! Sinds juni versterkt Rob ons team als accountmanager. Met zijn jarenlange ervaring staat hij ons bij om nog meer bedrijven te helpen naar een papierloze toekomst! Rob, wat staat er zoal op je cv?

Lees meer

Veilig werken: we zijn opnieuw gecertificeerd voor ISO27001!

Veilig werken aan uw archief is onze grootste prioriteit. We zijn dan ook blij dat we dit jaar opnieuw gecertificeerd zijn voor ISO27001! Met deze certificering voldoen we wederom aan alle scherpe eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging. Anders dan normaal  Door de coronamaatregelen verliep de tweedaagse audit dit jaar anders. De auditor kwam niet, zoals gebruikelijk, langs op onze vestiging in Lelystad. Maar de audit bleek ook prima online te kunnen.

Lees meer

Uitzending de Barometer gemist?

Heb jij de uitzending van de Barometer op zondag 22 september ’19 gemist? Bekijk dan het volgende filmpje over Karmac I&I: https://vimeo.com/355307263 In deze uitzending staat de digitale transformatie centraal. Wij zullen toelichten op welke manier wij onze klanten helpen bij het realiseren van een digitale transformatie.

Lees meer

Karmac te zien in de Barometer op RTL Z

Karmac te zien in de Barometer op RTL Z

Afgelopen week hebben de opnames voor het RTL Z programma “De Barometer” bij Karmac Informatie & Innovatie plaats gevonden In de Barometer worden succesverhalen van ondernemers gedeeld. Ben jij ook benieuwd naar de uitzending? Kijk dan op 22 september om 17.30 uur naar de Barometer op RTL Z .

Lees meer

Beachvolleybal in Swifterband

Beachvolleybal in Swifterband

Gisteren was niet alleen de finale van het Wereldkampioenschap Vrouwen voetbal, waarin Nederland tegen de Verenigde Staten speelde, maar ook het volleybalteam van Karmac deed mee aan een wedstrijd. Karmac heeft gisteren meegedaan met het beachvolleybal toernooi in Swifterbant. Helaas hebben de medewerkers van Karmac het podium niet bereikt. Ondanks dit hebben ze erg genoten van het toernooi. Deze dag is met een feestmaaltijd afgesloten.

Lees meer

Etentje unit Cultuur

Etentje unit Cultuur

Het jaarlijkse unit uitje van de afdeling Cultuur heeft afgelopen week plaats gevonden. De groep van 22 collega’s hebben lekker gegeten bij het Japanse restaurant Kanaya in Lelystad. Het was een geslaagde avond met veel gezelligheid en plezier.

Lees meer

Getoond 1–30 van 68123
© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring