Karmac Informatie & Innovatie genomineerd voor de Participatiepenning 2022.

De gemeente Lelystad heeft Karmac I&I officieel voorgedragen voor de Participatiepenning. De Participatieprijs is uitgereikt op 16 juni 2023 tijdens het Flevopenningen Gala.

Met ingang van 2016 wordt deze Flevopenning uitgereikt aan een onderneming die zich in het voorgaande jaar het meest heeft onderscheiden in het kader van de Participatiewet. Deze wet heeft voor Flevoland tot doel zoveel mogelijk inwoners van Flevoland met een arbeidsbeperking of met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit alles onder het motto “Iedereen doet mee en je doet pas echt mee als je een baan hebt.” Hierover zijn landelijke afspraken gemaakt en deze afspraken zijn regionaal uitgewerkt.

De bedrijven worden op de volgende punten beoordeeld:

  • Het aantal gerealiseerde werkplekken voor arbeidsgehandicapten in het voorafgaande jaar en daarbij hoort het aantal gerealiseerde duurzame arbeidsplaatsen.
  • De wijze waarop de onderneming zich als ambassadeur heeft geprofileerd in het kader van de arbeidsparticipatie door de doelgroep.
  • De wijze waarop de onderneming zich in het kader van creatief ondernemerschap, bijvoorbeeld door jobcarving, heeft opengesteld voor de participatie van arbeidsgehandicapten

Sociaal Werkgever Karmac

Karmac Informatie en Innovatie (I&I) digitaliseert al sinds de jaren ‘90 archieven voor de overheid, cultureel erfgoed, zakelijke, – financiële dienstverleners en de zorg. De onderneming aan de Pascallaan op bedrijventerrein Larserpoort is voor zijn inzet als sociaal werkgever genomineerd voor de Flevopenning Participatie 2023.

Het Werkbedrijf Lelystad werkt met zo’n tweehonderd sociale partners. Dat zijn werkgevers die zich extra inspannen om mensen die een ondersteuningsbehoefte hebben duurzaam aan werk te helpen. Karmac Informatie & Innovatie is er één van.

Er werken aan de Pascallaan zo’n zeventig mensen, op piekmomenten zelfs meer. Vooral de laatste jaren groeit het bedrijf onder aanvoering van bedrijfsdirecteur Nadine Swaan erg hard. Digitalisering van papieren dossiers  en archieven is vooral onder overheidsinstellingen heel actueel. Dat komt omdat, naast de ruimtebesparing die het oplevert, digitalisering de toegankelijkheid bevordert. Gedigitaliseerde dossiers zijn immers makkelijker doorzoekbaar. Met gedigitaliseerde dossiers kunnen organisaties snel en gemakkelijk zoeken naar specifieke documenten, sleutelwoorden of gegevens en deze dan vlot ter beschikking stellen. Het zorgvuldig digitaliseren van grote hoeveelheden dossiers en archieven moet heel zorgvuldig gebeuren en kan daardoor een tijdrovende taak zijn, maar Karmac I&I heeft dit proces zodanig weten te stroomlijnen dat er een efficiënte productie kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel: dit proces levert werkplekken op die heel goed ingevuld kunnen worden door mensen die ondersteuning nodig hebben. Reden temeer voor een bezoek. We worden daarbij hartelijk ontvangen door de energieke Nadine Swaan, die het woord meteen overdraagt aan de twee medewerkers die met haar zijn meegekomen. We spreken met Ulricke Schäfer uit Duitsland en Farouq Saidwi, die oorspronkelijk uit Syrië komt. Beiden hebben gemeen dat ze uit het buitenland komen én dat ze beiden afgestudeerd accountant zijn. En daarmee houdt iedere vergelijking op. Want hun weg naar Karmac verschilt nogal. Ulricke, die zelf eens een goedlopend accountantsbureau had, kwam op middelbare leeftijd door allerlei omstandigheden en persoonlijke tegenslagen in de bijstand terecht. Zij berustte eerst en kwam tot de conclusie dat ze rust nodig had, ze kan goed functioneren maar wilde geen stress meer ervaren. Via accountmanager/jobcoach Patricia Brandenburg van Werkbedrijf Lelystad kwam zij in contact met Karmac. Patricia en Nadine spreken elkaar regelmatig, waardoor kandidaten voor nieuwe of opengevallen vacatures in de meeste gevallen ook direct ‘passend’ zijn. Dat geluk had Ulricke dus ook: na een werkdag voor kennismaking kon zij meteen blijven! Nu heeft zij een vast contract en een vast, eigen inkomen en bovenal: geen stress meer! Haar collega Farouq zit inmiddels ook op z’n plek bij Karmac. Aanvankelijk begon hij in de productie, inmiddels heeft hij een functie weten te krijgen op de afdeling administratie. Dat sluit goed aan bij zijn opleiding. Ook voor Farouq geldt: hij heeft zijn plek gevonden, die rust en regelmaat brengt.

Na een vluchtroute vanuit Syrië, via enkele Arabische landen eindigde zijn asielprocedure in Nederland met een statushouderschap. Hij woont nu samen met zijn gezinnetje heerlijk in Lelystad. En hun onbezorgde toekomst heeft werkgever Karmac als fundament. In tegenstelling tot zijn collega Ulricke, ervaart Farouq   het Nederlands als zeer lastig, hoewel dat in gesprek met hem nauwelijks opvalt. Dat komt doordat hij via het Werkbedrijf taalles krijgt. En dat werpt zijn vruchten af, want hij kan zich goed redden in zijn administratieve functie die gezien zijn opleiding heel goed bij hem past.

© Copyright Karmac Informatie Innovatie 2024 | Powered by iClicks | Sitemap | Cookieinstellingen | Privacy verklaring